Kontakt

zachęcamy do rozmowy


Sekretariat Warszawa
tel. kontaktowe: +48 739 000 084 , +48 22 213 92 45
fax. +48 22 207 20 56

Sekretariat Kraków
tel. kontaktowe: +48 739 000 084 , +48 12 378 92 50
fax. +48 12 378 37 12


Siedziba Spółki:
al. Jana Pawła II 27, 
00-867 Warszawa

Biuro Bydgoszcz
ul. Ludwikowo 7,
85 - 502 Bydgoszcz

Biuro Kraków
ul. Emaus 38,
30-213 Kraków

KRS: 0000412033, REGON: 146012464, NIP: 522-29-94-848
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy 400.000,00 zł wpłacony w całości
Formularz kontaktowy