Usługi

Doradztwo

Każde przedsiębiorstwo wymaga indywidualnego, specyficznego podejścia m. in. ze względu na rodzaj, miejsce czy też skalę prowadzonej działalności. Nasze usługi są ukierunkowane na to aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów jak i też ich możliwościom finansowym.Oferta Nobilis Broker to kompleksowa obsługa brokerska w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, której
zakres obejmuje m. in.:
  • audyt ubezpieczeniowy,
  • konstruowanie, przy aktywnym udziale ubezpieczającego, indywidualnego programu ubezpieczenia,
  • negocjacje warunków ubezpieczenia z ubezpieczycielami,
  • pośrednictwo w zawieraniu umów ubezpieczenia,
  • administrowanie programem ubezpieczeniowym,
  • doradztwo i aktywna pomoc w procesie likwidacji szkód,
  • doradztwo prawne w zakresie ubezpieczeń,
  • pomoc w przygotowywaniu przetargów i SIWZ oraz uczestnictwo w pracach komisji przetargowych,
  • monitoring rynku ubezpieczeniowego – standing ubezpieczycieli, nowe produkty,
  • szkolenia w zakresie obsługi programów ubezpieczeniowych – procedury, produkty ubezpieczeniowe.