Działalność

Doświadczenie

Nasza działalność skupia się na identyfikowaniu, zarządzaniu i administrowaniu ryzykiem w przedsiębiorstwach.


Celem, do którego dążymy jest możliwość zapewnienia kontrahentom (klientom) wszechstronnej obsługi pozwalającej skoncentrować się im na ich podstawowej działalności.

Odpowiedzialność, profesjonalizm, partnerstwo, zaangażowanie oraz innowacyjność są głównymi wartościami, którymi kierujemy się w naszej codziennej pracy.


Praktyka, kompetencje, zorientowanie na potrzeby klienta oraz wieloletnie doświadczenie naszych brokerów pozwalają nam na świadczenie usługi doradztwa ubezpieczeniowego na najwyższym poziomie.


Co możemy zrobić dla naszych Klientów?


  • Pomożemy zoptymalizować koszty związane z ubezpieczeniem.

  • Na podstawie uzyskanych informacji o ubezpieczeniach przygotujemy analityczny raport dot. ochrony ubezpieczeniowej.

  • Naszym zadaniem jest również uzyskanie maksymalnej ochrony ubezpieczeniowej, poprawiającej bezpieczeństwo.

  • Celem, który sobie stawiamy jest doprowadzenie do takiego stanu aby cały majątek, życie i zdrowie były ubezpieczane wg takiego samego, wysokiego standardu. Pozwoli to w należyty sposób koordynować politykę ubezpieczeniową i planować realny budżet na ubezpieczenia.

  • Sporządzamy opinie dotyczące ubezpieczeń.Działania Nobilis Broker nie kończą się jednak tylko na przygotowaniu spójnej umowy i zawarciu ubezpieczeń. Jest to tylko początek naszej pracy. W trakcie współpracy dbamy o terminowość i prawidłowość realizacji umów ubezpieczeniowych. Reagujemy gdy dostrzegamy, że istnieje zagrożenie dla interesu naszego Klienta. Zajmujemy się administracją polis, przypominamy odpowiednio wcześniej o terminie opłacenia raty składki.


Aby temu sprostać w naszej codziennej pracy korzystamy z autorskiego programu informatycznego CeNB, który jest oparty na systemie Lotus Notes. Jest to narzędzie informatyczne typu CRM do administrowania i monitorowania procesu ubezpieczeniowego, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie likwidacją szkód. Klienci otrzymują możliwość dostępu do baz danych (program ubezpieczeniowy, szkody) on-line poprzez stronę www.Zrzut ekranu z aplikacji CeNB - SzkodyPonadto wykwalifikowany zespół brokerów ubezpieczeniowych, może przygotować dla Klienta założenia polityki zarządzania ryzykiem i koncepcję kompleksowego, odpowiadającego realnym potrzebom, programu ubezpieczeniowego. Opracowania takie mają charakter analityczny – ocenie poddawane są postanowienia polis, ogólnych warunków ubezpieczenia, ewentualnych umów generalnych.


Kompetentni i doświadczeni pracownicy Nobilis Broker kreatywnie uczestniczą w likwidacji szkód (służą swoją fachową wiedzą, znajomością procedur obowiązujących u ubezpieczycieli, kontrolują prawidłowość wyliczenia odszkodowania oraz w razie potrzeby sporządzają pisma z odwołaniem od decyzji ubezpieczycieli).


Możemy dla przykładu wymienić propozycje, które wdrożyliśmy z powodzeniem u naszych Klientów:


  • Wskazanie ewentualnych luk w pokryciu ubezpieczeniowym oraz sposobów ich zniwelowania;

  • Dodanie do ubezpieczenia klauzul brokerskich, które rozszerzają zakres ochrony lub też modyfikują standardowe warunki ubezpieczenia w sposób korzystniejszy dla ubezpieczonego podmiotu;

  • Pomoc i wsparcie w likwidacji szkód.

  • Wprowadzenie elektronicznego systemu zarządzania likwidacją szkód - naszego autorskiego programu CeNB-Szkody.

  • Korzystanie z Systemu CeNB-Szkody daje możliwość na bieżąco oraz w kolejnych latach przeprowadzenia analizy struktury szkód, wprowadzenia odpowiednich franszyz, co znajdzie swoje bezpośrednie przełożenie w postaci obniżenia ponoszonych na ubezpieczenie kosztów.


Wszystkie powyższe przykładowe usprawnienia, a także wiele innych, specjalnie opracowanych dla Państwa pozwolą na zoptymalizowanie oraz usprawnienie posiadanej ochrony ubezpieczeniowej.