Oferta dla sektora usług

Zbiór informacji dotyczący zakresu naszej oferty

Nasza oferta skierowana dla Przedsiębiorców i Podmiotów z sektora usługowego obejmuje między innymi:

  • Identyfikację i analizę ryzyka ubezpieczeniowego związanego z funkcjonowaniem Firmy,
  • Opracowanie i wdrożenie programu ubezpieczeniowego uwzględniającego indywidualne potrzeby Klienta oraz specyfikę branży - propozycje odpowiednich klauzul, warunków dodatkowych, systemów zniżek itp.
  • Nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń - reagowanie na zmiany w zasobach majątkowych Klienta (aneksy, doubezpieczenia, klauzule),
  • Kompleksowe prowadzenie procesów likwidacji zaistniałych szkód.Dla Klientów z sektora usługowego przygotowujemy i wdrażamy profesjonalne programy ubezpieczeniowe, które składają się z:
  • Zabezpieczenia majątku Firmy.
  • Zapewnienia odpowiedniej ochrony w ramach odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności.
  • W ramach posiadanych przez Klientów flot pojazdów dostosowane rozwiązania w zakresie ryzyk komunikacyjnych.
  • Zapewnienia w ramach zamówień publicznych dla podmiotów biorących udział w przetargach gwarancji ubezpieczeniowych.
  • Ochrony życia i zdrowia pracowników.Służymy pomocą i zapraszamy do rozmowy.

Zadzwoń pod numer 607 117 755 aby skontaktować się z nami.

Pan Piotr Kowalik odpowie na państwa pytania i przygotuje ofertę.