Oferta dla samorządów

Informacje dotyczące wspólpracy z samorządami.

Nasza oferta obejmuje między innymi:

  • Identyfikację i analizę ryzyka ubezpieczeniowego związanego z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego,
  • Opracowanie i wdrożenie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do potrzeb jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego,
  • Przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej niezbędnej do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z Prawem zamówień publicznych,
  • Udział w procedurach wyboru zakładu ubezpieczeń,
  • Nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń.Przygotowujemy i wdrażamy profesjonalne programy ubezpieczeniowe, które składają się z czterech głównych segmentów:

  • Zabezpieczenie majątku jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego,
  • Zabezpieczenie płynności finansowej,
  • Ochrona samorządu terytorialnego przed roszczeniami osób trzecich,
  • Ochrona życia i zdrowia pracowników.
Służymy pomocą i zapraszamy do rozmowy.

Zadzwoń pod numer 607 117 755 aby skontaktować się z nami.

Pan Piotr Kowalik odpowie na państwa pytania i przygotuje ofertę.