Oferta dla przedsiębiorstw

Zapoznaj sie z naszą ofertą dla przedsiębiorstw i metodami współpracy

Nasza oferta obejmuje między innymi:

Identyfikację i analizę ryzyka ubezpieczeniowego związanego z funkcjonowaniem Państwa Firmy,

Opracowanie i wdrożenie programu ubezpieczeniowego uwzględniającego indywidualne potrzeby Klienta oraz specyfikę branży - propozycje odpowiednich klauzul, warunków dodatkowych, systemów zniżek itp.
Nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń - reagujemy na zmiany w zasobach majątkowych Klienta (aneksy, doubezpieczenia, klauzule) oraz aktywnie uczestniczymy w całościowym procesie likwidacji zaistniałych szkód ubezpieczeniowych (w tym bieżąco monitorujemy etapy likwidacji szkody, administrujemy procesami kontaktów z ubezpieczycielami).

Przygotowujemy i wdrażamy profesjonalne programy ubezpieczeniowe, które składają się z czterech głównych segmentów:

  • Zabezpieczenie majątku Firmy
  • Zabezpieczenie płynności finansowej - w tym poprzez gwarancje ubezpieczeniowe
  • Ochrona Firmy i członków Zarządu przed roszczeniami osób trzecich – w tym poprzez ubezpieczenie D&O
  • Ochrona życia i zdrowia pracowników
Służymy pomocą i zapraszamy do rozmowy.

Zadzwoń pod numer 607 117 755 aby skontaktować się z nami.

Pan Piotr Kowalik odpowie na państwa pytania i przygotuje ofertę.